nieuwsbrief

24 mei 2019

Hemelvaartsdag (vrij t/m 31 mei)

30 mei 2019

pinkstervakantie 10 juni+ studiedag (11 juni leerlingen vrij)

10 juni 2019

nieuwsbrief

21 juni 2019

nieuwsbrief

12 juli 2019

schoolverlatersdag

16 juli 2019

afscheid schoolverlaters en ouders

17 juli 2019

studiedag (leerlingen vrij)

19 juli 2019

zomervakantie tot 30 augustus

19 juli 2019