welkom op de...

Laurens-Cupertinoschool

school voor speciaal basisonderwijs in Rotterdam-Zuid.

eerst kennis maken...?info over onze school...

15

maart

nieuwe website …

Vanaf vandaag vind je onze nieuwe website op internet….

meer info ...

De website is nog niet helemaal klaar maar de belangrijkste informatie is hier al te vinden. De komende weken wordt de site verder afgemaakt.

26

maart

werkweek…

De schoolverlaters gaan 4 dagen op werkweek …

meer info ...

Ieder jaar gaan we met de schoolverlaters op werkweek. We gaan 4 dagen met elkaar op stap en zorgen voor een leuk programma waarbij je van en met elkaar leert.

8

april

kindgesprekken …

In de week van 8 april voeren we met alle leerlingen en hun ouders gesprekken …

meer info ...

We sluiten elke periode af met een kindgesprek. De leerkracht vertelt samen met het kind aan de ouders waaraan is gewerkt en wat de resultaten zijn. Het kind laat voorbeelden hiervan uit het kindwerkdossier zien. De ouders kunnen vragen stellen en geven hun reactie. Ook de leerstof voor de komende periode komt aan de orde.

waar vindt u ons?

Onze school staat aan de rand van de wijk Hillesluis in Rotterdam Zuid. We hebben  een streekfunctie. De leerlingen op onze school komen uit heel Rotterdam Zuid, maar ook uit de randgemeenten.

Hillesluis maakt deel uit van het Nationaal  Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). De gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam Zuid. Samen willen deze partners ervoor zorgen dat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de vier grote steden in Nederland.

Bree 61      3074BC      Rotterdam

010-2919065

 info@laurens-cupertinoschool.nl

leren door te doen!

We vinden dat onderwijs leerlingen moet boeien. We proberen dit te bereiken door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met hun interesses en talenten.

Onze lessen zijn waar mogelijk zo praktisch mogelijk ingericht. Naast de basisvaardigheden in taal, lezen en rekenen besteden we ruime aandacht aan het “leren in de echte wereld”. Veel bewegen, gezond leven, aandacht wetenschap en techniek en samen leren zijn hierbij belangrijke onderdelen!

We willen dit zoveel mogelijk samen met u doen en werken daarom nauw samen met u en uw kind. Als partners, en in gesprek met elkaar.

 

een boodschap

van ons team …

We spannen ons iedere dag in om het beste uit onze leerlingen te halen en zo onze verantwoordelijkheid in de opvoeding, samen met u in te vullen. We willen daarom graag met u in contact blijven. We doen het immers samen! we vinden het ….

 

 

– het team van de Laurens-Cupertinoschool

“…we staan in voor een omgeving waarin het vertrouwd en veilig is, waar duidelijke spelregels zijn die voor iedereen gelden en waar we samen werken aan een prettige en succesvolle schooltijd….”

 

We vinden het belangrijk dat we een veilige school voor alle leerlingen kunnen zijn. Hoe we dit borgen vind u beschreven in ons veiligheidsplan

 

Ons Schoolgebouw

de inrichting en voorzieningen …

Als we onze onderwijsdoelen waar willen maken, is een goed ingericht schoolgebouw een belangrijk iets. We zorgen voor een omgeving waarin veiligheid, rust, overzicht maar zeker ook uitdaging te herkennen zijn.

het laatste nieuws ...

Binnenkort kunt u via onze “schoolapp” direct op de hoogte blijven van alle nieuws. Eén keer per maand brengen we ook een nieuwsbrief uit. Ook via deze website willen we u op de hoogte houden.

extra bewegen ...

Veel kinderen bewegen te weinig ofg hebben nauwelijks de  mogelijkheid om buiten te spelen. Een schooldag kan daarom niet alleen bestaan uit opletten en stil zitten. We bieden alle leerlingen daarom 3 bewegingslessen per week aan! Als je nog niet kunt zwemmen doen we er alles aan om kje een zwemdiploma te laten halen. Dagelijks wordt er rond lunchtijd een half uur onder begeleiding gespeeld. Hierdoor leer je beter met elkaar om gaan en voel je je fitter. Leren gaat zo gemakkelijker.

gezond eten? ....iedere dag!

we vinden  het belangrijk dat leerlingen iedere dag goed eten en ook weten wat gezond is. We besteden hier in onze lessen en in projecten regelmatig aandacht aan, bijvoorbeeld met een gezamenlijke lunch, kooklessen, het laten groeien van gezonde voedingsmiddelen en het eten van fruit. Ook zorgen we voor een vervangende lunch als leerlingen een keer geen lunch hebben meegekregen. 

leerresultaten

iedere leerling heeft basisvaardigheden nodig in het latere leven. Lezen, schrijven, oefenen met taal en rekenen krijgen daarom iedere dag aandacht. je kunt je echter ook op allelrlei andere terreinen ontwikkelen. Samen leven, werken en spelen zijn minstens zo belangrijk. leren omgaan met je emoties, je gedrag en opkomen voor jezelf ook!

De ervaring leert dat iedereen daarnasst over talenten beschikt. Daar willen we mee verder! Leren trots zijn op wat je gepresteerd hebt, je angst overwinnen, jezelf presenteren en aderen iets leren wat jij goed kunt, is minstens zo belangrijk. We stimuleren daarom iedereen om zich zo breed mogelijk te kunnen ontwikkelen!

buitenschoolse activiteiten

oeps, deze tekst wordt binnenkort toegevoegd!

wetenschap en techniek

oeps, deze tekst wordt binnenkort toegevoegd!